waardeoverdracht pensioen

Home >> Pensioen

Tips over waardeoverdracht van pensioen

Bij verandering van baan denkt u er misschien niet bij na, maar het wisselen van werkgever kan gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Vooral als u met regelmaat verandert van werkgever is het belangrijk om te onderzoeken of de waardeoverdracht van pensioen in uw situatie beter zal zijn. Om u hierbij te helpen zijn onderstaande tips over waardeoverdracht van pensioen voor u samengesteld.

 

1. Waardeoverdracht pensioen

Een ieder die van baan wisselt en daardoor in een andere pensioenregeling terecht komt heeft het recht op de opgebouwde waarde van het pensioen van de ene pensioenregeling over te dragen aan de andere pensioenregeling. Er moet echter wel gekeken worden of het ook altijd verstandig is om de waardeoverdracht van pensioen uit te voeren.

 

2. Procedure

Bij het beŽindigen van de werkverhouding en bij het deelnemen aan een nieuwe pensioenregeling u op de hoogte moet worden gesteld van de mogelijkheid tot waardeoverdracht. U moet zelf aan de nieuwe pensioenuitvoerder vragen welk pensioen u zou krijgen als u gebruik maakt van de waardeoverdracht. Dit moet in elk geval gebeuren binnen zes maanden na deelneming aan de nieuwe pensioenregeling

 

2. Opgave van pensioen

Na aanvraag bij uw nieuwe pensioenuitvoerder krijgt u een overzicht wat u aan opgebouwde pensioenrechten zou ontvangen als u gebruik gaat maken van de waardeoverdracht. Na het ontvangen van dit overzicht hebt u de twee maanden de tijd om een verzoek tot waardeoverdracht in te dienen. Als er ook sprake is van waardeoverdracht van het nabestaandenpensioen zal de partner ook een handtekening moeten zetten.

 

3. Eindloonregeling pensioen

Als blijkt dat de nieuwe pensioenregeling een zogenaamde eindloonregeling betreft is het verstandig om de waardeoverdracht uit te voeren. Uw oude salaris wordt namelijk bij uw nieuwe pensioenregeling verhoogd naar het nieuwe salaris en dat kan gunstig zijn.

 

4. Middelloonregeling pensioen

Bij een middelloonregeling is het nog maar de vraag of u er verstandig aan doet om de waardeoverdracht uit te laten voeren. Dit zal alleen gunstig zijn als de indexering van de nieuwe pensioenregeling beter is dan de indexering van de oude pensioenregeling. Let dus goed op als er sprake is van een middelloonregeling bij de nieuwe pensioenuitvoerder.

 

5. Beschikbare premieregeling pensioen

Als er sprake is van een beschikbare premieregeling is de uitkomst van het pensioen uiterst onzeker. In deze situatie moet u goed overwegen of u een eventueel zeker pensioen van uw oude pensioenregeling moet overdragen naar de nieuwe onzekere pensioenregeling.

 

6. Advies

Het kan natuurlijk voorkomen dat u twijfelt of het wel verstandig is om de waardeoverdracht van pensioen uit te laten voeren. U kunt dan het beste deskundig advies in winnen.

 

Met deze tips over waardeoverdracht van pensioen weet u dat u het recht heeft, maar weet u ook dat het niet in alle gevallen verstandig is.

 

 

 

Disclaimer:   Copyright:   Privacy:   Contact: