wa verzekering

Home >> Verzekeringen

Tips over de WA-verzekering

Wettelijke Aansprakelijkheid dekt schade aan de persoon of het bezit van derden. Wie een auto heeft, is wettelijk verplicht om een WA-verzekering af te sluiten.
Schade aan de eigen auto wordt niet vergoed; de schade van inzittenden wel, zodat het niet nodig is om een inzittendenverzekering af te sluiten.

1. Premie besparen
het is verstandig om een eigen risico op de polis te nemen. De premie kunt u verlagen door het nemen van een eigen risico voor schade, die door kinderen worden veroorzaakt. Men kan ook een overall eigen risico nemen. Hiermee kan men snel een korting krijgen van ca. 25%.

2. Schade veroorzaakt door kinderen
Zorg dat de schade die wordt veroorzaakt worden door kinderen, die niet meer thuiswonend zijn op uw polis zetten. Het eigen risico is immers nooit van toepassing, maar u krijgt wel een verlaging van de premie.

3. Studerende kinderen
Als uw kinderen studeren en ergens anders gaan wonen, worden uw kinderen veelal verzekerd voor alles, inclusief aansprakelijkheidsverzekering. Hierdoor kan het voorkomen worden dat u dubbel verzekerd bent voor uw kinderen.

4.Huisdieren
Als u nagaat, hoeveel er wel niet wordt kapgemaakt door uw huisdieren. Met name honden en katten kunnen hier wat van. Hierdoor wordt het voor uzelf ook wat meer relax als u dure spullen in huis heeft en uw huisdieren rennen rond.

5. Geen WA-verzekering is geen optie
Geen WA-verzekering is het risico nemen om levenslang aan iets te moeten betalen. Bijvoorbeeld een ongeval waar iemand gehandicapt raakt.

6. Bekijk de Polisbedenktijd
Wat kan u doen als u niet tevreden bent met de polis?
Sommige aanbieders hebben een polisbedenktijd. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, ontvangt u uw polis en de voorwaarden thuis. Bent u niet tevreden, dan kunt u binnen 10 deze nietig verklaren. Let wel op: U bent dan niet verzekerd.

7. Uitkering
Een aansprakelijkheidsverzekering keert alleen uit als u wettelijk aansprakelijk kunt worden gesteld. In principe keert de verzekeraar dus niet uit als uw aansprakelijkheid ontbreekt. Dit houdt in dat er geen uitkering plaatsvindt als u zich verplicht voelt om de schade te vergoeden, terwijl de juridische aansprakelijkheid hiervoor ontbreekt.

 

 

 

Disclaimer:   Copyright:   Privacy:   Contact: