registercontroller-studie

Home >> Cursus

Tips over de studie tot registercontroller

Bent u op zoek naar meer informatie over de studie tot registercontroller? Dan bent u hier op de juiste plaats terecht gekomen. Hieronder vindt u namelijk uitgebreide informatie en tips met betrekking tot de studie van registercontroller.

1. Registercontroller

Een registercontroller heeft een belangrijke functie binnen het bedrijf. De registercontroller is namelijk de financieel-economisch expert binnen het bedrijf en vaak ook lid van het management team. Als controller wordt de aandacht vooral gericht op de bedrijfsvoering en als manager wordt er gekeken naar het totale bedrijf en de samenwerking binnen de onderlinge functies in het bedrijf.

2. Postdoctorale opleiding tot registercontroller

De kernvakken van de postdoctorale studie tot registercontroller zijn onder andere management accounting en control, financial accounting en corporate finance. Daarnaast zijn er nog algemene vakken zoals ondernemingsrecht, strategisch management en fiscaal concernrecht. Ook wordt er aandacht besteed aan communicatieve en sociale vaardigheden. Deze worden getraind door het volgen van de vakken professioneel onderhandelen en change management.

3. Titel als registercontroller

Hebt u de studie succesvol afgerond? Dan mag u zichzelf registercontroller noemen nadat u zich hebt ingeschreven bij de Vereniging van Registercontrollers. De titel van registercontroller is een keurmerk omdat de kwaliteit van de opleiding tot registercontroller steeds wordt bewaakt. Naast deze titel krijgt u ook de titel Executive Master of Finance and Control. Deze kwalificatie is internationaal bekend, waardoor het eenvoudiger is om in het buitenland aan het werk te gaan.

4. Duur van de opleiding

De studie tot registercontroller duurt ongeveer twee jaar. In enkele gevallen kan de studieduur worden teruggebracht naar anderhalf jaar als er voor bepaalde vakken vrijstelling kan worden verleend.

5. Toelating tot de opleiding

U kunt toegelaten worden tot de studie voor registercontroller als u beschikt over een masterdiploma op financieel-economisch gebied. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld master economie of master accountancy. Indien u niet beschikt over een financieel-economisch masterdiploma maar u hebt wel werkervaring op dat gebied bestaat er ook een mogelijkheid dat u wordt toegelaten tot de opleiding. U kunt natuurlijk altijd contact opnemen met de universiteit van uw keuze om verder informatie over de toelatingsprocedure in te winnen.

6. Vervolgopleiding

Het is mogelijk dat als u de studie tot registercontroller hebt afgerond nog verder wilt studeren. U hebt dan de mogelijkheid om de opleiding tot registeraccountant te gaan volgen. Zo kunt u zich nog verder specialiseren.

Ik hoop dat u aan de hand van deze tips voldoende te weten bent gekomen over de studie tot registercontroller. 

 

 

 

  Copyright:   Privacy:   Contact: