stamrecht bv

Home >> Geld

Tips over Stamrecht BV en het oprichten van een Stamrecht BV

Als u meer te weten wilt komen over de mogelijkheden met betrekking tot een Stamrecht BV dan zult u zeker even verder moeten lezen. Hieronder staan namelijk een aantal belangrijke tips vermeld die u duidelijk maken waar een Stamrecht BV toe kan dienen.

 

1. Stamrecht BV

Een Stamrecht BV kan men bestempelen als een persoonlijke verzekeringsmaatschappij. De oprichter van een Stamrecht BV is directeur-grootaandeelhouder, ook wel DGA genoemd. De opgerichte BV zal moeten voldoen aan de fiscale eisen en doelstellingen met betrekking tot de stamrechtverplichting. Zo zal het geld beheerd moeten worden om een bepaald rendement te halen zoals is vastgesteld in de stamrechtovereenkomst. De geldende marktrente is van invloed op het oprentingspercentage

 

2. Oprentingspercentage

Mocht blijken dat de stamrechtgelden belegd worden tegen een beter rendement dan het oprentingspercentage dat is vastgelegd in de stamrechtovereenkomst dan zal over dat deel van het rendement dat meer is geworden dan het vastgestelde rendement vennootschapsbelasting moeten worden betaald. Er wordt dan namelijk winst gemaakt met de BV en daarover zal vennootschapsbelasting moeten worden betaald.

 

3. Oprichten van een Stamrecht BV

Het oprichten van een Stamrecht BV kan geschieden bij de notaris door middel van een oprichtingsakte. Het hele proces van het oprichten van de BV duurt ongeveer twee tot vier weken. Tot die periode is het een BV in oprichting en is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk.

 

4. Doelstelling

Het is aan te raden om de doelstelling van de BV zo uitgebreid mogelijk weer te geven. Dit in verband met toekomstige mogelijkheden die u nu misschien nog niet kunt voorzien.

 

5. Wanneer oprichten

U kunt in het geval u een riante gouden handdruk van uw werkgever meekrijgt een Stamrecht BV oprichten. De gouden handdruk moet om het rendabel te maken wel minimaal € 50.000 zijn. Een Stamrecht BV biedt de meest flexibele mogelijkheden. Zo kunt u een hypotheekschuld overdragen aan een Stamrecht BV, maar hebt u ook de mogelijkheid om een inkomensaanvulling te bedingen bij de BV.

 

6. Onderneming in Stamrecht BV

Het is ook mogelijk om in de Stamrecht BV daadwerkelijk een onderneming uit te oefenen. Laat u in ieder geval altijd fiscaal en juridisch bijstaan bij het oprichten en leiden van uw Stamrecht Bv. Zo kunnen vervelende problemen voorkomen worden.

 

7. Jaarlijkse kosten

Bij een Stamrecht BV moet u rekening houden met jaarlijkse terugkerende kosten, zoals de bijdrage aan de Kamer van Koophandel, kosten voor het opstellen van de jaarrekening en de kosten van het deponeren van de jaarrekening.

 

Met deze tips bent u in elk geval heel wat te weten gekomen over de Stamrecht BV en het oprichten van een stamrecht BV

 

 

 

Disclaimer:   Copyright:   Privacy:   Contact: