stakingslijfrente

Home >> Pensioen

Tips over stakingslijfrente


Het beŽindigen van een onderneming is een beslissing die niet van de ene op de andere dag wordt genomen. Als de onderneming beŽindigd wordt heeft dit ook financiŽle gevolgen. Er zijn echter een aantal stakingsfaciliteiten die de financiŽle gevolgen van het staken van de onderneming kunnen beperken. Een daarvan is de stakingslijfrente. Met behulp van de tips die hieronder zijn opgesteld wordt het begrip stakingslijfrente nader toegelicht.

 

1. Stakingswinst onderneming

Bij het beŽindigen van een onderneming kan er eventueel stakingswinst ontstaan. Over de stakingswinst moet normaal gesproken belasting worden betaald. Bij stakingswinst kunt u denken aan goodwill, activa en passiva en fiscale reserves. Om nu te voorkomen dat er belasting moet worden betaald over de stakingswinst kan er een stakingslijfrente worden afgesloten. De hoogte van de maximale fiscale aftrek kan variŽren en is onder meer afhankelijk van de leeftijd van de ondernemer.

 

2. Stakingslijfrente onderneming

Door gebruik te maken van een stakingslijfrente kan een groot belastingvoordeel worden behaald. Er hoeft dan over de stakingswinst geen belasting te worden betaald, maar bij uitkering van de lijfrente moet er wel belasting over de lijfrentetermijnen worden betaald. De ondernemer ziet de stakingslijfrente vaak als zijn of haar pensioen. De aftrek van de stakingswinst is het laagste bedrag en mag een daaraan gekoppeld maximum niet overschrijden.

 

3. Maximum bedragen

Aangezien de maximum bedragen elk jaar opnieuw worden vastgesteld zullen ze hier niet worden opgenoemd. Wel volgt er een opsomming van voorwaarden die aan de verschillende bedragen gekoppeld zijn.

 

4. Voorwaarden aftrek

De aftrek is het hoogst voor personen die de onderneming beŽindigen als gevolg van overlijden of arbeidsongeschikt met een arbeidsongeschiktheidspercentage van minimaal 45 procent. Ook als de ondernemer bij het staken van de onderneming ouder is dan 60 jaar is de hoogste aftrek van toepassing. Bent u als ondernemer ouder dan 50 jaar op het moment dat de onderneming gestaakt wordt dan is er een lagere aftrek op u van toepassing. Hetzelfde tarief geldt als de lijfrentetermijnen direct na het staken ingaan. In alle overige gevallen is de aftrek het laagst.

 

5. Vermindering bedragen

De maximale bedragen die bij wet zijn vastgesteld moeten nog verminderd worden met de in voorafgaande jaren afgetrokken lijfrentes ten behoeve van het pensioentekort. Ook voor de waarde van vrijgestelde aanspraken op pensioenen en bedrijfsbeŽindigingvergoeding geldt dat deze in mindering moeten worden gebracht. Tot slot wordt het maximale bedrag verminderd met de beginstand van de FOR per 1 januari van het stakingsjaar.

 

6. Afsluiten van een stakingslijfrente

Let bij het afsluiten van de stakingslijfrente op hoeveel kosten de verzekeringsmaatschappij u hiervoor in rekening brengt. Er kan namelijk nogal een verschil zitten tussen de aanbieders. De meest interessante verzekeraar is deze

 

Met deze tips hebt u de mogelijkheid uw pensioen veilig te stellen!

 

 

 

Disclaimer:   Copyright:   Privacy:   Contact: