bereidstellingsprovisie

Home >> Lenen & Hypotheek

Tips over bereidstellingsprovisie

Bent u plotseling geconfronteerd met de term bereidstellingsprovisie? Dan bent u vast en zeker naarstig op zoek naar meer informatie over bereidstellingsprovisie. Gelukkig dat u hier dan terecht gekomen bent. U kunt hier alle informatie en tips vinden die betrekking op de bereidstellingsprovisie.

 

1. Bereidstellingsprovisie

Er zal eerst een simpele uitleg worden gegeven aan de term bereidstellingsprovisie, waarna er verder op zal worden ingegaan. Bij het verlengen van de hypotheekofferte zal de bank u kosten in rekening brengen. Deze kosten wordt de bereidstellingsprovisie genoemd.

 

2. Achtergrond

Op het moment dat de hypotheekverstrekker een offerte uitbrengt voor een hypotheek dan zal dat geschieden op basis van de actuele rentestand. In de regel is de geldigheidsduur van de offerte gesteld op enkele weken. Als u niet binnen de gestelde periode blijk geeft van het accepteren van de offerte zal het aanbod met de betreffende rentestand vervallen. U zult dan normaal gesproken opnieuw een offerte moeten aanvragen.

 

3. Geldigheid getekende offerte

In het algemeen kan gesteld worden de getekende hypotheekofferte geldig is tussen de twee en zes maanden. Dit is afhankelijk van de hypotheekverstrekker. Als u pas na het verstrijken van deze geldigheidsduur in staat bent om de hypotheekakte te laten passeren zou u een probleem hebben. Via de bereidstellingsprovisie kunt u echter de geldigheid van de getekende hypotheekofferte (per maand) verlengen.

 

4. Kosten bereidstellingsprovisie

Door een eventueel uitstel van het passeren van de hypotheekakte zou de geldverstrekker, als er geen geldigheidsduur in opgenomen zou zijn, het risico lopen dat de op dat moment geldende rente hoger zou zijn dan in de offerte is vastgesteld. Er zal dan een bereidstellingsprovisie betaald moeten worden. Overigens is de hoogte van de bereidstellingsprovisie geheel afhankelijk van de hypotheekverstrekker.

 

5. Hypotheekverstrekker

De ene hypotheekverstrekker zal een bereidstellingsprovisie verlangen als de actuele rente hoger blijkt te zijn dan de in de offerte vastgestelde rente (als de geldigheidsduur van de offerte verlopen is). De andere hypotheekverstrekker zal in het geheel geen bereidstellingsprovisie verlangen. Het hangt er dus helemaal vanaf bij wie u de hypotheek gaat afsluiten. U kunt natuurlijk altijd vragen bij de hypotheekverstrekker van uw keuze wat daarin het gevoerde beleid is.

 

6. Tips

De kosten voor het verlengen van de hypotheekofferte zijn in de meeste gevallen aftrekbaar voor de belasting. Met de meeste hypotheekverstrekkers is het ook mogelijk om te onderhandelen over de geldigheidsduur van de hypotheekofferte. Door overeen te komen om een offerte te tekenen met een geldigheidsduur tot het passeren van de akte dekt u een risico tot tussentijdse rentestijging af en hoeft u geen bereidstellingsprovisie te voldoen.

 

Met deze tips weet u in elk dat u rekening moet houden met een eventuele bereidstellingsprovisie bij het tekenen van een hypotheekofferte.

 

 

 

Disclaimer:   Copyright:   Privacy:   Contact: