beneficiaire aanvaarding

Home >> Geld

Tips over beneficiaire aanvaarding erfenis of nalatenschap

Als u te maken krijgt met een mogelijke erfenis kan het voorkomen dat het niet wenselijk is om de erfenis te aanvaarden. Om u in te lichten over de mogelijkheid om de erfenis niet direct te aanvaarden zijn onderstaande tips met betrekking tot beneficiaire aanvaarding samengesteld.

 

1. Erfenis en beneficiaire aanvaarding

U kunt bij wet worden aangemerkt als erfgenaam waardoor u aanspraak maakt op de erfenis, maar u kunt ook in een testament beschreven zijn als erfgenaam. Als u geen actie onderneemt op het moment dat bekend is dat u erfgenaam bent zal het proces volgens de wet verlopen en wordt er vanuit gegaan dat u de erfenis aanvaardt.

 

2. Twijfel over de erfenis

Het is mogelijk dat u niet zeker weet of de baten de kosten van de erfenis zullen overtreffen. Het kan dus zomaar gebeuren dat u een erfenis krijgt en daar niet beter van wordt maar dat u juist geconfronteerd wordt met schulden die door de overledenen zijn achtergelaten. Op het moment dat u ook maar enigszins twijfelt zult u geen enkele actie moeten ondernemen die aan kan geven dat u de erfenis aanvaardt. Zo zult u niet de auto van de overledenen moeten gaan verkopen of de bezittingen gaan verdelen.

 

3. Wel of niet aanvaarden van de erfenis

Als u grote twijfels hebt of zeker weet dat u straks met kosten komt te zitten hebt u als erfgenaam de mogelijkheid om de erfenis geheel te verwerpen. U krijgt in deze situatie dan niets. Of de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit betekent dat u de erfenis aanvaardt onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 

4. Beneficiaire aanvaarding

Door de beneficiaire aanvaarding van de erfenis blijft u wel erfgenaam, maar zult u niet verder kunnen worden aangesproken voor de schulden dan dat er baten in de nalatenschap blijken te zijn. In de praktijk komt het er op neer dat u niets van de erfenis ontvangt totdat alle schulden zijn betaald. Als blijkt dat een minderjarige een erfgenaam is, zal er altijd sprake moeten zijn van beneficiaire aanvaarding van de erfenis.

 

5. Kosten

Voor een beneficiaire aanvaarding zal er een verklaring moeten worden afgelegd bij de arrondissementsrechtbank in het arrondissementsgebied waar de overleden het laatst woonde. Voor deze verklaring zal een bedrag betaald moeten worden, wat ongeveer rond de € 100, - ligt.

 

6. Nalatenschap afwikkeling

Als u zelf geen goede inschatting kunt maken over de omvang en de kosten en baten van de erfenis kunt u de hulp inroepen van een professionele nalatenschapafwikkelaar. Deze zal u dan met raad en daad bijstaan en u adviseren over het aanvaarden of verwerpen van de erfenis. Zo bent u in elk geval zeker van de zaak dat de juiste beslissing wordt genomen.

 

Met deze tips over beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap bent u in elk geval gerustgesteld dat u niet met meer met de schulden van de overledenen kan worden opgezadeld.

 

 

 

Disclaimer:   Copyright:   Privacy:   Contact: